Medische brongegevens

De Prostaatwijzer is ontworpen om u te helpen de kans in te schatten op het hebben van kanker na het ondergaan van testen. Het is belangrijk dat iedereen die de afzonderlijke Prostaatwijzers gebruikt, begrijpt dat de onderliggende data zijn gebaseerd op solide bewijsmateriaal voortgekomen uit de medische resultaten van duizenden Europese mannen.

Studie naar vroege opsporing van prostaatkanker
De mannen uit de regio Rotterdam, die deelnamen aan de Europese gerandomiseerde studie naar de waarde van vroege opsporing van prostaatkanker (ERSPC), waren 55-74 jaar oud. De ERSPC is ’s werelds grootste studie naar de waarde van prostaat specifiek antigeen (PSA)-test als middel van vroege opsporing naar kanker om levens te redden. De Prostaatwijzer is ontwikkeld om mannen in de leeftijdsgroep 55-74 te helpen. Jongere mannen hebben een veel lagere kans op de diagnose prostaatkanker en waren daarom niet opgenomen in de oorspronkelijke Europese studie waarop de gegevens zijn gebaseerd.

Voor verdere informatie: wetenschappelijke achtergrond van de Prostaatwijzer Prostaatwijzer (meer) en ERSPC bevindingen (meer)

Opmerking over mannen van Afrikaanse afkomst

De berekeningen zijn nog niet van toepassing op mannen van Afrikaanse afkomst omdat deze mannen onvoldoende vertegenwoordigd waren in de oorspronkelijke Europese studie om betekenisvolle gegevens te verkrijgen. Echter, omdat deze groep mannen een genetisch verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van prostaatkanker, hebben is wellicht verdere informatie van toepassing. De wijzers kunnen nog steeds worden gebruikt door mannen die ouder zijn dan 55 in deze groep, maar met de nodige voorzichtigheid, omdat de kans op (agressieve) prostaatkanker kan worden onderschat.

Alle deelnemers aan het Rotterdams deel van de Europese studie werden getest om de PSA-waarde in hun bloed te bepalen. De PSA-test resultaten van meer dan 20.000 mannen werden beoordeeld en gevolgd over een periode van twaalf jaar. Van die groep waren er 6288 mannen die voldeden aan de strenge criteria om in aanmerking te komen voor het Prostaatwijzer-project.

De mannen kregen ook een aanvullend onderzoek: rectaal onderzoek en echografie om te controleren op afwijkingen en om het volume van de prostaat te meten.Uit deze groep vond nader onderzoek plaats bij 29% van de mannen, en hierna werd bij slechts 6% prostaatkanker gediagnosticeerd (zie onderstaande tabel).

Tabel met de resultaten van deze vorm van onderzoek naar opsprong van kanker (waarop de Prostaatwijzer is gebaseerd).

Medisch proces Aantal deelnemers % van de groep
onderzocht 6.288 100
Verdachte bevindingen 1.823 29
prostaatkanker gedetecteerd 373 6
gerustgesteld (geen kanker) 5.915 94

Contact informatie

Monique Roobol
Prostaatwijzer beheerder

info@prostatecancer-riskcalculator.com

Feedback

Vertel ons wat u vindt van de Prostaatwijzers en wat uw ervaring is geweest.

Wij zouden graag uw feedback willen hebben.