Om de wijzer af te sluiten, klik op (x) rechtsboven.

Kies de Prostaatwijzer:

De wijzers (voor de medische leek) risicowijzers alleen voor medisch gebruik

Description of the calculator here...

De Prostaatwijzers

Wijzer 1: de algemene gezondheids-wijzer is een uitgangspunt, met inachtneming van de familiegeschiedenis, leeftijd en eventuele medische problemen met plassen.

Wijzer 2: de PSA-wijzer kijkt naar de waarde van de prostaat specifiek antigeen (PSA) in het bloed om te bepalen of nader onderzoek nodig is.

Wijzer 3 en 4 met TRUS of DRE: Deze wijzers zijn tegenwoordig gecombineerd in 1 beslisboom en zijn dus bedoeld voor mannen die nog niet eerder een prostaatbiopsie hebben gehad, maar ook voor mannen die al eerder gescreend zijn en een eerder biopt hebben gehad waarbij geen prostaatkanker werd gevonden. Indien MRI-gegevens beschikbaar zijn (zoals de PIRADS score), dan kunnen deze ook worden ingevoerd.

Er zijn twee opties om gegevens met betrekking tot het prostaatvolume te gebruiken: op basis van TRUS metingen of MRI, of op basis van een inschatting ten tijde van het DRE (25, 40 of 60 ml). Het includeren van het prostaatvolume in de berekening maakt de inschatting van het risico op het vinden van (potentiaal agressief) prostaatkanker aanzienlijk nauwkeuriger.

De mogelijkheid om de beschikbare data in te voeren gebeurt stapsgewijs waarbij op basis van uw antwoorden een risico op het vinden van (potentieel agressief) prostaatkanker bij biopsie wordt gegeven.

Wijzer 3 en 4 met TRUS of DRE en de uitkomst van de Phi test: bij deze wijzers bestaat de mogelijkheid om de uitkomst van de Prostate Health Index (Phi) test te includeren in de risicoberekening waardoor de inschatting van de kans op het vinden van ( potentieel agressief) prostaatkanker bij biopsie nog iets nauwkeuriger wordt.

Wijzer 5 berekent de kans op het hebben van een prostaatkanker die indolent is en niet onmiddellijk moet worden behandeld.

Wijzer 6 is de laatste in de serie – hierbij wordt de kans op een positieve sextante biopsie en de mate van agressiviteit voorspeld na een periode van 4 jaar, waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd, PSA, DRE, familie anamnese, prostaatvolume en eventuele eerdere biopsie.

Contact informatie

Monique Roobol
Prostaatwijzer beheerder

info@prostatecancer-riskcalculator.com

Feedback

Vertel ons wat u vindt van de Prostaatwijzers en wat uw ervaring is geweest.

Wij zouden graag uw feedback willen hebben.

Let op bij de interpretatie van de berekende risico’s

De risicowijzers 3 en 4 met MRI informatie zijn vanaf nu gekalibreerd naar een meer hedendaagse situatie waarbij 40% van de mannen die wordt gebiopteerd prostaat kanker heeft en 20% een prostaatkanker met een Gleason score >= 7.

Voor mannen met een eerder negatief biopt zijn deze getallen respectievelijk 30% voor de diagnose prostaatkanker en 20% voor Gleason >= 7 prostaatkanker.
Indien deze getallen aanzienlijk afwijken in uw dagelijkse praktijk neemt u dan contact op met SWOP, indien nodig kunnen er aanpassingen in de kalibratie beschikbaar worden gesteld.