Om de wijzer af te sluiten, klik op (x) rechtsboven.

Kies de Prostaatwijzer:

De wijzers (voor de medische leek) risicowijzers alleen voor medisch gebruik

Description of the calculator here...

De Prostaatwijzers

Wijzer 1: de algemene gezondheids-wijzer is een uitgangspunt, met inachtneming van de familiegeschiedenis, leeftijd en eventuele medische problemen met plassen.

Wijzer 2: de PSA-wijzer kijkt naar de waarde van de prostaat specifiek antigeen (PSA) in het bloed om te bepalen of nader onderzoek nodig is.

Prostaatwijzer 3 en 4 – dit zijn de wijzers voor urologen. Zij gebruiken hiervoor resultaten van het rectaal toucher, de echografie en/of de MRI. Deze prostaatwijzers geven een kans op het hebben van prostaatkanker gebruikmakend van de traditionele Gleason gradering of een gradering waarbij cribriforme groei wordt meegenomen in de definitie van klinisch relevant prostaatcarcinoom.

De mogelijkheid om de kans op prostaatkanker te berekenen op basis van de definitie met cribriforme groei is momenteel alleen beschikbaar voor de prostaatwijzers zonder MRI gegevens.

Zie onderstaande tabel voor de verschillende definities van klinisch relevant prostaatkanker.

Indolent prostaatkanker Klinisch relevant prostaatkanker
Originele prostaatwijzer 3/4 Gleason score 3+3 (GG1) Gleason 3+4 of hoger ( >= GG2 ) of klinisch stadium > T2B
Prostaatwijzer 3/4 met cribriforme groei GG1 of GG2 zonder cribriforme groei of intraductaal carcinoom GG2 met cribriforme groei of intraductaal carcinoom of GG3 of hoger

Tegenwoordig zijn deze prostaatwijzer gecombineerd in één beslisboom en kan derhalve worden gebruikt voor mannen met en zonder eerder negatief biopt. Indien van toepassing kan ook de PIRADS score van de MRI meegenomen worden in de berekening.

Er zijn twee manier om het prostaatvolume mee te nemen in de berekeningen. Dit is mogelijk door direct de waarde gemeten bij echo of MRI in te voeren of een schatting van het volume te gebruiken verkregen bij het rectaal toucher. Deze schatting van het volume kan ingevoerd worden als 25,40 of 60 ml.

Het gebruiken van het prostaatvolume in de risicoberekening geeft een meer betrouwbare inschatting van het risico op het hebben van een biopsie detecteerbaar prostaatcarcinoom.

De beschikbare onderzoeksgegevens kunnen stap voor stap worden ingevoerd en op basis van de beschikbare en ingevoerde gegevens wordt het risico berekent en weergegeven.

Prostaatwijzer 3 en 4 – De prostaatwijzer voor de uroloog waar resultaten worden gebruikt van het rectaal toucher, echografie en de PHI bloedtest. Indien deze prostaatwijzer wordt gebruikt wordt er in de risicoberekening gebruik gemaakt van de resultaten van de zogenaamde Prostate Health Index (PHI) bloedtest. Hierdoor zal de predictie ietwat nauwkeuriger worden. Let op; hierbij is de uitkomst altijd gebaseerd op de traditionele Gleason gradering en kunnen MRI resultaten niet gebruikt worden.

Wijzer 5 berekent de kans op het hebben van een prostaatkanker die indolent is en niet onmiddellijk moet worden behandeld.

Wijzer 6 is de laatste in de serie – hierbij wordt de kans op een positieve sextante biopsie en de mate van agressiviteit voorspeld na een periode van 4 jaar, waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd, PSA, DRE, familie anamnese, prostaatvolume en eventuele eerdere biopsie.

Contact informatie

Monique Roobol
Prostaatwijzer beheerder

info@prostatecancer-riskcalculator.com

Feedback

Vertel ons wat u vindt van de Prostaatwijzers en wat uw ervaring is geweest.

Wij zouden graag uw feedback willen hebben.

Let op bij de interpretatie van de berekende risico’s

De risicowijzers 3 en 4 met MRI informatie zijn vanaf nu gekalibreerd naar een meer hedendaagse situatie waarbij 40% van de mannen die wordt gebiopteerd prostaat kanker heeft en 20% een prostaatkanker met een Gleason score >= 7.

Voor mannen met een eerder negatief biopt zijn deze getallen respectievelijk 30% voor de diagnose prostaatkanker en 20% voor Gleason >= 7 prostaatkanker.
Indien deze getallen aanzienlijk afwijken in uw dagelijkse praktijk neemt u dan contact op met SWOP, indien nodig kunnen er aanpassingen in de kalibratie beschikbaar worden gesteld.