Voorlichting voor patiënten

De Prostaatwijzer heeft als doel om u en uw behandelende arts te helpen. Er zijn zes verschillende wijzers, waarvan de eerste twee ontwikkeld zijn voor u zonder dat medische kennis vereist is. Het resultaat van de Prostaatwijzer geeft echter geen 100% zekere uitspraak op de aan- of afwezigheid van prostaatkanker. Het kan alleen beschouwd worden als een advies en niet als een definitieve diagnose.

Prostaatwijzer 1 geeft een meer algemene risico-inschatting op basis van leeftijd, familiegeschiedenis en plasklachten. Het kan u helpen om te beslissen of u verder onderzoek (bijvoorbeeld een PSA-test) wil.

Als bij u de PSA-waarde bekend is, kunt u Prostaatwijzer 2 starten. Ofschoon het weten van uw PSA-waarde nuttig kan zijn, moet de beslissing om een PSA-test te ondergaan weloverwogen zijn, met inachtneming van alle voor- en nadelen en na overleg met uw huisarts of behandelende arts. Een man met een gunstige score kan eventueel prostaatkanker hebben, en bij een man met een verhoogde score wordt misschien geen kanker gevonden.

Prostaatwijzer 3, 3+DRE, 4, 4+DRE, 5 en 6
Wanneer de resultaten van de Prostaatwijzer bekend zijn, kan uw dokter verder onderzoek bij u verrichten, en met die gegevens gebruik maken van de vijf meer uitgebreide wijzers. Bij twijfel of vragen over uw gezondheid dient u altijd contact op te nemen met uw huisarts of uw behandelende specialist. Dit geldt ook voor vragen die specifiek op uw situatie betrekking hebben.

Het kan niet worden uitgesloten dat de resultaten verkregen bij toepassing van de Prostaatwijzer op een onjuiste wijze worden geïnterpreteerd. De ontwikkelaars van de Prostaatwijzer accepteren daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Contact informatie

Monique Roobol
Prostaatwijzer beheerder

info@prostatecancer-riskcalculator.com

Feedback

Vertel ons wat u vindt van de Prostaatwijzers en wat uw ervaring is geweest.

Wij zouden graag uw feedback willen hebben.