Prostaatwijzer 5

Algemene criteria voor patiëntenselectie

 • Mannen tussen 55 en 74 jaar oud
 • Alle parameters zijn bekend of kunnen op betrouwbare wijze worden geschat
 • Er zijn lateraal gelokaliseerde sextant biopten genomen.
 • De kanker is bij screening, dus niet op klinische gronden, ontdekt (plasklachten kunnen buiten beschouwing worden gelaten)

Specifieke criteria voor patiëntenselectie

 • Mannen hebben T1c, T2a-c prostaatkanker
 • PSA < 20 ng/ml
 • Gleason score <=3
 • <= 50% positieve sextant biopten
 • < 20mm kanker
 • >= 40mm benigne weefsel

Validatie-proces

 • Wijzer 5 heeft als doel het voorspellen van een ‘indolente’ dat wil zeggen een waarschijnlijk niet-agressieve prostaatkanker.
 • Een poging tot differentiatie van indolente en agressieve prostaatkanker met behulp van een nomogram werd voor het eerst beschreven door Kattan et al (J Urol 2003).
 • Dit nomogram uit 2003 werd verbeterd door validatie met bij screening opgespoorde tumoren uit de sectie Rotterdam van de Europese gerandomiseerde studie naar de waarde van vroege opsporing van prostaatkanker.
 • De resultaten van deze validatie (Steyerberg et al., J Urol 2007) vormen de basis van wijzer 5 –een voorspelling van de kans op een indolente prostaatkanker.

Validatie-resultaten

 • In een populatie van, door screening ontdekte prostaatkankers, kunnen resp. 46% of 32% van de carcinomen als indolent prostaatcarcinoom worden geïdentificeerd met gebruik van afkapwaarden van 60% of 70%.
 • De tabel laat zien dat met een afkapwaarde van 70% als kans op het vinden van indolent prostaatkanker, 94% van de mannen met klinisch significante kankers het juiste advies voor onmiddellijke behandeling krijgen.
 • Er blijft een kans van 6% dat een klinisch significante kanker foutief als indolent wordt ingeschat en initieel onbehandeld blijft.
 • Analoog aan het vorige scenario, wordt 46% van de potentieel indolente tumoren correct ingedeeld als indolent. Deze tumoren komen bij een afkapwaarde van 60 % in aanmerking voor actieve observatie.
 • 85% van de klinisch significante kankers worden als zodanig geïdentificeerd met het correcte advies voor onmiddellijke behandeling. 15% wordt foutief geclassificeerd met observatie als advies.

Behandelingsopties

Behandeling
(Tx)
Klinisch significante
PC – behandeld
N (%)
Indolent PC
Tx uitgesteld
N (%)
Geen tx indien waarschijnlijkheid indolent >30% 50/142 (35) 126/136 (93)
Geen tx indien waarschijnlijkheid indolent > 60% 120/142 (85) 62/136 (46)
Geen tx indien waarschijnlijkheid indolent > 70% 133/142 (94) 43/136 (32)
 • Bij incomplete gegevens of aanwezigheid van klinisch gediagnosticeerd prostaatkanker kunt u in de publicatie van Steyerberg et al., J Urol 2007 de mogelijkheden tot aanpassing vinden.
 • Gezien de mogelijkheid dat een als ‘indolent’ geïdentificeerd prostaatkanker alsnog progressief wordt, is een gestructureerde follow-up vereist.
 • Dit wordt geboden door inclusie in het PRIAS protocol (Prostate Cancer Research International Active Surveillance). Het protocol is beschikbaar via www.prias-project.org.
 • Teneinde online patiënten in te brengen dient u toegang te regelen door contact op te nemen met het PRIAS kantoor, tel 010 – 703 2240 of per e-mail: m.roobol@erasmusmc.nl.

Contact informatie

Monique Roobol
Prostaatwijzer beheerder

info@prostatecancer-riskcalculator.com

Feedback

Vertel ons wat u vindt van de Prostaatwijzers en wat uw ervaring is geweest.

Wij zouden graag uw feedback willen hebben.